Preview Mode Links will not work in preview mode

Jonny Nyfiken - allmänbildning på runt fem minuter


Dec 10, 2019

De flesta har säkert något tillfälle då de vet att de brukar gäspa, men NÄR man gäspar förklarar inte varför man gäspar. 

Den tråkiga förklaringen är att forskarna inte är helt säkra på orsaken till varför vi gäspar. Den förklaring som fått mest spridning under åren är att vi gäspar till följd av att syrenivån i våra lungor är för låg. Gäspningen är därför hjärnans sätt att sätta igång ett stort intag av nytt fräscht syre. 

Men det finns idag fler förklaringar och en av de saker som förbryllar forskarna är att även foster inne i magen hos en gravid kvinna gäspar. Och foster andas ju som ni säkert vet inte in syre genom lungorna när det ligger i livmodern. En annan sak som gör teorin om gäspningen beror på att vi behöver mer syre  lite tveksam är träning. Hade det varit så att vi gäspat för att vi behövde syre – hur mycket hade du då inte gäspat när du var ute och sprang eller när du gjorde någon annan fysisk aktivitet. Syrebrist är alltså inte hela sanningen till varför man gäspar.

I detta avsnitt: 

- förklaringar till varför man gäspar?

- är det sant att gäspningar smittar?

- hur kan man göra för att sluta gäspa?