Preview Mode Links will not work in preview mode

Jonny Nyfiken - allmänbildning på runt fem minuter


Mar 14, 2020

I slutet av 2019 bekräftade att ett nytt coronavirus som kan smitta människor identifierats i staden Wuhan i Kina. Utbrottet har gått fort och många människor världen över har insjuknat. Corona finns i flera olika varianter och är i sig inget nytt virus (även SARS och MERS var Coronavirus). WHO har beslutat att covid-19 är det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset SARS-CoV-2. Covid-19 står för ”coronavirus disease 2019”.

I detta avsnitt pratar vi om:

Vad är Covid-19?
Vilka symptom ger Covid-19?
Vem tillhör riskgrupperna?
Vem tillhör INTE riskgrupperna?
Hur länge är man sjuk?
Kan man bli smittad igen?

Symtom vid Covid-19

Symtom på Covid-19 är förkylningssymptom, torrhosta, halsont och feber. Även huvudvärk, muskel- och ledvärk är vanligt. I sällsynta fall kan även allvarliga sjukdomsförlopp med lunginflammation inträffa. Inkubationstiden bedöms normalt vara 2-14 dagar innan sjukdom bryter ut, men de flesta insjuknar efter cirka fem dagar. Känner du av någon av dessa symptom så ska du undvika att träffa andra människor, då det är viktigt att man inte smittar andra – framför allt de som tillhör riskgrupperna.